Akkerbouw

Wij telen hoofdzakelijk maïs, waardoor de akkerbouw volledig in dienst staat van de varkenshouderij. Tegelijkertijd is het voorkomen van eenzijdige landbouw een belangrijk aandachtspunt binnen de duurzame bedrijfsvoering. Grond wordt met collega-akkerbouwers uitgewisseld. Afwisselend worden onder meer aardappelen, suikerbieten, fruitbomen en bloemen geteeld.

2019 ons boerenerf - Algemene voorwaarden - Disclaimer - Sitemap